MAMOD HÖYRYKONEET

Höyrykoneet
Mamodilta löytyy useita malleja höyryautoja.

MAMOD OHJEET
Koneen osalta ohjeet pätevät kaikkiin Mamodin höyrykoneisiin

Asennus
Asenna raiteet sileälle, tasaiselle, tulenkestävälle pohjalle, joka kestää myös öljyä ja kuumaa vettä. Aseta raideosien päät kulmittain vastatusten ja oikaise sitten ratapölkkyjen lukitsemiseksi toisiinsa. Nosta rata irti lattiasta viimeistä liitosta varten ja varo, etteivät muut liitokset irtoa.

Höyrykattilan pesu
Ennen kuin uusi höyrykone otetaan käyttöön, sen kattila täytyy pestä huolellisesti. Irrota varoventtiili, täytä kattila puolittain kuumalla vedellä ja lisää muutama tippa pesuainetta. Pane venttiili takaisin paikoilleen ja ravista voimakkaasti 30 sekuntia. Irrota venttiili ja tyhjennä vesi (paina viheltimen vipua, jotta vesi pääsee poistumaan vapaasti). Toista tämä useita kertoja käyttäen aina kuumaa vettä, kunnes kaikki juotosjätteet ovat poistuneet.

Sisäänajo
Kuten kaikki moottorit, myös höyrykoneet toimivat parhaiten vasta tietyn sisäänajovaiheen jälkeen. Uuden koneen toiminta saattaa olla laiskahkoa, ja esimerkiksi höyryveturi toimii täydellä teholla vasta muutaman ajon jälkeen. Käyttö- ja erityisesti voiteluohjeiden tarkka noudattaminen on tärkeää.

Voitelu
Akselit, kammen tapit, sylinteripinnat, kiertokanget ja venttiilipinnat täytyy kauttaaltaan öljytä ennen jokaista käyttöä. Kiertokankia ja sylinteripintoja pitäisi öljytä silloin tällöin myös käytön aikana.

Höyrykattilan täyttö
Irrota varoventtiili. (Höyryveturin kattilaan pääsee käsiksi irrottamalla ensin veturin takaseinä Käytä suppiloa ja kaada kattilaan kuumaa vettä mittalasin MAX-merkkiin asti. Pane varoventtiili tiukasti takaisin paikoilleen.

Sytyttäminen
Käytä Mamodin höyrykoneissa ainoastaan Mamodin kiinteää polttoainetta. Irrota poltin nostamalla ja vetämällä taaksepäin. Leikkaa höyryveturin poltinta varten polttoainetabletti kahtia ja pane puolikkaat polttimen lokeroihin. Muiden höyrykoneiden polttimiin sijoitetaan peräkkäin kaksi kokonaista tablettia. Sytytä tabletti etupäästä ja pidä poltinta vinossa, jotta myös takimmainen puolikas syttyisi. Työnnä poltin kattilan alle ohjaamalla etunipukat loviin ja napsauta takapää kiinni alustaan.

Käyttö
Anna höyryn kehittyä 2 minuuttia. Sylinterien ympärille ilmaantuu muutama pisara vettä, ja savupiipusta tulee höyryä (ohjausvipu auki). Pieni tönäys haluttuun suuntaan panee veturin liikkeelle. Vettä saattaa ensimmäisellä käyttökerralla kulua tavallista enemmän. Vedenpinnan tasoa on pidettävä tarkasti silmällä, ja jos pinta laskee mittalasin MIN-merkin alapuolelle, poltin täytyy irrottaa heti. Seuduilla joissa veden laatu on kova suositellaan käytettäväksi tislattua vettä.

Ohjaus
Liiallinen nopeus suistaa junan raiteilta, joten nopeudensäädön käyttö on tärkeää. Nopeutta ja suuntaa säädellään vivusta veturin keulassa. Kun vipu on pystyasennossa, sylinterit eivät saa höyryä. Kun vipua käännetään edestä katsoen oikealle, veturi liikkuu eteenpäin, vasemmalle käännettäessä taaksepäin. Vivun liike päästää yhä enemmän höyryä sylintereille, joten nopeus kasvaa. Ohjausvivun käyttö vaatii hieman totuttelua, jotta ohjaus onnistuisi eri kuormilla ja tilanteissa parhaalla mahdollisella tavalla.

Uudelleentäyttö
Kattilan vesimäärä riittää kahden polttoaineannoksen polttoon. Polttimen toimiessa vedenpinta ei kuitenkaan saa laskea mittalasin MlN-merkin alapuolelle. Jos näin käy, poltin on heti irrotettava, jotta kattila ei vahingoittuisi.

turvallisuus
Älä
— pidä varoventtiiliä alhaalla tai peukaloi sitä millään tavalla
— irrota varoventtiiliä jos kattilassa saattaa olla vielä painetta (poista paine käyttämällä vihellintä)
— pane poltinta tai kattilaa liian täyteen
— aja veturia liian suurella nopeudella, jolloin se saattaa pudota kiskoilta

Vaunut
Veturin ja vaunujen kytkemisen helpottamiseksi käytetään koukkua. Nosta veturin tai vaunun lenkkiä ja pudota se seuraavan koukkuun.

Huolto
Tyhjennä vesi käytön jälkeen kattilasta ja savupiipusta. Puhdista päällisin puolin pehmeällä kankaalla ja öljyä kaikki liikkuvat osat. Jos toiminta heikkenee selvästi useiden käyttökertojen jälkeen, raaputa jätteet pois kattilan alapinnalta ja polttimesta.

Ulkokäyttö
Jos höyrykonetta käytetään ulkona, viileämpi ilma vähentää tehoa, ja paras käynti saavutetaan vain tyynissä olosuhteissa. Sytytyksen ja höyryn kehittämisen ajaksi kone pitää suojata tuulelta. On tärkeätä että ulkona käytetyt raiteet ovat ehdottomasti tasaisella alustalla.